responsive carousel

تلفن های آموزشگاه 

66002354-66002087 

 آدرس آموزشگاه 

خیابان آزادی - جنب دانشگاه شریف - خیابان حبیب زادگان - پلاک 7 - آموزشگاه طلا و جواهرسازی زرگر

               

مخراجکاری

کارآموزان در این دوره آماده سازی و نصب انواع سنگهای قیمتی بر روی پایه جواهر را به صورت عملی آموزش می بینند. قلمزنی و سوار کردن سنگ به شکل ریلی، چنگ،باگت،بر روی انواع پایه جواهر بخشی از موارد آموزشی این دوره را شامل می شود. مدت این دوره 2 ماه است.